Tomáš Kulan

športový fyzioterapeut

Brief info
  • autor knihy Športovať čo najdlhšie bez zranenia z pohľadu fyzioterapeuta
  • hlavný fyzioterapeut Proclinic
  • pedagóg na univerzite
  • špecializuje sa na športovú fyzioterapiu