Samuel Bálint

Fitness tréner

Brief info

- 11 rokov trénerskej praxe

- 8 rokov služby v polícii SAE, kde som pôsobil ako tréner kondičného tréningu, ale aj konvenčného silového tréningu za účelom fyzickej pripravenosti policajtov

-absolvovaný tréningový kemp crossliftingu v Moskve s certifikáciou (powerlifting, strongman, kettlebell)

- Tréner FMS (Functional Movement Screen) Level 1 a Level 2

- držiteľ dvoch medzinárodne platných platných licencií výživového poradcu- výživové poradenstvo a poradenstvo v športovej výžive (CNC, CSNC) v inštitúcii NASM

- certifikovaný osobný tréner

- účastník seminárov v inštitúciách IFBB a Thibarmy

 

V mojej praxi som najskôr zameraný na riadnu pohybovú diagnostiku, na základe ktorej  tvorím plánovanú intervenciu na odstránenie slabín atléta. Následne v priebehu procesu, podľa požiadaviek a potrieb atléta prechádzam na konvenčný plán, ktorého cieľom je minimalizovať riziko zranení v športe a bežnom živote, zlepšiť výkon atléta a zlepšiť telesnú kompozíciu, všetko  na základe špecifických potrieb/požiadaviek v športe alebo v živote.

 

Instagram: @trainedbysb_