Ktoré bojové ťahy sú proti pravidlám UFC?

Podľa jednotných pravidiel pre zmiešané bojové umenia existuje viacero kontroverzných techník a ťahov zmiešaných bojových umení (MMA), ktoré sú proti pravidlám americkej organizácie UFC. V tomto článku si tieto techniky stručne predstavíme. Okrem toho si priblížime niektoré významné fauly, za ktoré môže byť bojovník diskvalifikovaný alebo mu prinajmenšom môžu byť odčítané body.

Jednotnými pravidlami pre zmiešané bojové umenia sa riadi veľké množstvo organizácií po celom svete, no nie všetky ich dôkladne dodržiavajú. Určité ťahy, ktoré sú proti pravidlám v UFC alebo iných severoamerických a európskych súťažiach zmiešaných bojových umení, môžu byť úplne legálne v súťažiach organizovaných japonskou organizáciou RIZIN alebo singapurskou organizáciou One Championship.

1) Údery po odzvonení zvončeka, neúctivé správanie voči rozhodcovi a takzvaný Piledriver

Jedným zo základných pravidiel UFC je situácia, kedy dvaja zápasníci, ktorí sa zúčastňujú zápasu, nemajú povolené udrieť jeden druhého po tom, čo zvonček alebo bzučiak zasignalizuje koniec kola alebo celého zápasu. Zápasníci jednoducho nemôžu po zazvonení zvončeka pokračovať v bitke.

Rozhodca zápasníkov rozdelí v okamihu, keď zvonček alebo bzučiak signalizuje koniec kola. Ak ktorýkoľvek zápasník odignoruje pokyny rozhodcu, môže byť zo zápasu diskvalifikovaný. Ak rozhodca obom zápasníkom povie, aby prestali, obidvaja musia v okamihu skončiť.

Jeden z najrizikovejších ťahov v profesionálnych zápasoch, ľudovo nazývaný “Piledriver“, alebo baranidlo, nie je v zápasoch zmiešaných bojových umení povolený. Pri tomto ťahu zápasníci zdvihnú svojho súpera a hodia ho o podložku hlavou napred.

Podobné: Čo je to UFC?

2) Držanie sa pletiva, chytanie súperových rukavíc, trenírok alebo údery hlavou

Zápasníci UFC nemajú dovolené držať sa pletiva osemuholníkovej klietky. Tento pohyb zápasníci zvyčajne využívajú na to, aby znemožnili svojmu protivníkovi utiecť alebo aby si pomohli vstať z podložky.

Držanie súperových trenírok alebo rukavíc, pri ktorom sa zápasníci snažia o nespravodlivé získanie výhodnejšej pozície je v rámci zápasov MMA zakázané. Organizácia UFC nedovoľuje ani silné údery hlavou. Tieto údery zvyčajne spôsobujú vážne zranenia lebky obom stranám.

3) Nešportové správanie, plachosť a vyhodenie súpera z klietky

Prípady nešportového správania, ktoré môže viesť k zraneniu súpera sú v UFC prísne zakázané. Ide o činnosti ako napríklad, napadnutie súpera počas pauzy, medzi kolami, pred alebo po súboji alebo v čase, kedy sa súper rozpráva s rozhodcom. Rovnaké pravidlo platí aj pre sekundanta zápasníka, ktorí nemôžu nijakým spôsobom zasahovať do zápasu.

Proti pravidlám nie je len vyslovene nešportové a nepriateľské správanie ale taktiež aj extrémne poddajné alebo plaché. Činnosti ako je napríklad útek od súpera, opakované úmyselné vypľúvanie chrániča na zuby s cieľom prinútiť rozhodcu, aby prerušil zápas, predstieranie zranenia a podobne sú považované za prejavy plachosti a počas zápasu zakázané. Ak rozhodcovia rozhodnú, že zápasník je podľa ich názoru príliš plachý, môže byť zo súťaže diskvalifikovaný alebo mu budú odrátané body.

Poďme ale späť k nepriateľskému správaniu. Podľa “Jednotných pravidiel pre zmiešané bojové umenia“ je zakázané vyhadzovať protivníka z klietky v tvare osemuholníka. Tento ťah je síce mimoriadne populárny pri inzerovaní bojových športov a wrestlingu, no v zápasoch MMA je zakázaný. V prípade, že zápasník vyhodí svojho súpera z klietky, môže čeliť závažným následkom, a to najmä v prípade, že mu spôsobí vážne zranenia.

4) Údery do slabín, ťahanie za vlasy, pichanie do očí, hryzenie, pľuvanie a násilné roztváranie úst súpera

Medzi ďalšie ťahy a útoky, ktoré sú v zápasoch realizovaných organizáciou UFC zakázané patrí útok mierený na oblasť slabín súpera, ťahanie za vlasy, úmyselné pichanie do očí alebo dokonca pokus o vypichnutie očí, hryzenie a pľuvanie na súpera.

Proti pravidlám je aj vkladanie jedného alebo viacerých prstov do úst, alebo iných otvorov, súpera s cieľom ich násilne roztvoriť. Tento ťah sa odborne nazýva aj “fish hooking“ a môže viesť k trvalému alebo vážnejšiemu poraneniu súpera. Techniku fish hookingu zvyčajne používajú zápasníci vtedy, ak má ich súper na tele viditeľnú otvorenú ranu, ktorú sa snažia násilne roztvoriť a spôsobiť mu tak väčšiu bolesť.

5) Údery s lakťom zhora, manipulácia s malými kĺbmi, údery do zadnej časti hlavy alebo hrdla, ťahanie, škriabanie a krútenie kože, štípanie

Jedným z najznámejších a najdiskutovanejších zakázaných ťahov v MMA je úder lakťom, tzv. 12-6. Tento ťah sa dá najlepšie pochopiť, ak si predstavíte nástenné hodiny na ktorých je číslo 12 úplne hore a 6 úplne dole. Zápasník pri tomto ťahu udrie lakťom svojho súpera, ktorý je pod ním. Ruku má pritom ohnutú v lakti, no nasmerovanú kolmo k zemi.

Pod manipuláciou s malými kĺbmi si predstavte ťahanie alebo krútenie súperových prstov, prstov na nohách alebo iných malých kĺbov na tele. Páky na zápästie alebo na členky sa nachádzajú v istej šedej zóne, pretože v podstate ide o útok na malé kĺby, no nie sú žiadnymi oficiálnymi pravidlami zakázané.

V zápasoch UFC je zakázané udierať súpera do zadnej časti hlavy, chrbtice alebo za ucho. Aj neúmyselné údery do týchto oblastí sú proti pravidlám, pretože môžu súperovi spôsobiť vážnejšie zranenie. To ako bude zápasník za takýto neúmyselný úder potrestaný, závisí od závažnosti poranenia.

Zakázané sú aj údery do hrdla, vrátanie chytania a útočenia na priedušnicu súpera, krútenie alebo ťahanie kože a svalov, ťahanie a krútenie kože.

Podobné: Ako sa stať šampiónom UFC?

6) Útok na ležiaceho protivníka, kopanie alebo nadávanie v klientke

V zápasoch UFC je zakázané dupanie po súperovi alebo kopanie do hlavy súpera, ktorý leží na zemi. Kopanie kolenom do hlavy súpera, ktorý je na zemi môže taktiež viesť k diskvalifikácii. To sme mohli vidieť napríklad v zápase UFC v bantamovej váhe medzi Petrom Yanom a Aljamainom Sterlingom.

Nepochybne najzaujímavejším nelegálnym útokom na tomto zozname je používanie nadávok v klietke. Jednotné pravidlá pre zmiešané bojové umenia jasne stanovujú, že nadávanie je v klietke zakázané. Aj napriek tomu, že to je proti pravidlám, však rozhodcovia zápasníkom zvyčajne neodoberajú body ani ich nediskvalifikujú, ak si počas zápasu ponadávajú.

Ako je používanie zakázaných techník a ťahov potrestané?

Zápasníkom UFC, ktorí počas zápasu použijú jeden alebo viacero z týchto zakázaných ťahov a techník, môžu byť odobraté body bodovými rozhodcami alebo môžu byť dokonca diskvalifikovaní rozhodcom v klientke. Ak bol ťah alebo útok neúmyselný, súboj sa končí bez víťaza. V prípade, že bol zakázaný ťah použitý úmyselne, je zápasník diskvalifikovaný. Takúto diskvalifikáciu sme mohli vidieť počas vyššie spomenutého zápasu medzi Yanom a Sterlingom.

V SPARTAKUS FIGHT GYME SI TAKTIEŽ VIETE ZACVIČIŤ TENTO OBĽÚBENÝ ŠPORT. VIAC INFORMÁCIÍ O TRÉNINGOCH MMA U NÁS NÁJDETE NA TEJTO PODSTRÁNKE.