Kľúč k mentálnemu, fyzickému a technickému rozvoju športovcov

V priebehu posledných týždňov sme sa s rôznymi trénermi a koučmi rozprávali o osobnostnom a profesionálnom vývoji športovcov. Diskutovali sme o minulých výkonoch, objavujúcich sa výzvach, tréningových harmonogramoch, vynaloženom úsilí, intenzite a objeme tréningu a o mnohých ďalších faktoroch. Čím dlhšie sme riešili tieto témy, tým…