Aktuálne: Príjmy UFC za rok 2018 prekročili hodnotu $600 miliónov

Agentúry Moody’s Investor Services a S&P Global Ratings v priebehu apríla zverejnili úverové ratingy organizácie UFC Holdings, LLC (hodnoteného subjektu po akvizícii organizácie Zuffa spoločnosťami Endeavor, Silver Lake Partners a Kohlberg Kravis Roberts & Co. V roku 2016). Keďže väčšina finančných záležitostí UFC je udržiavaná mimo očí verejnosti, sprístupnenie týchto údajov ponúklo aspoň čiastočný pohľad do súčasného finančného stavu propagačnej organizácie. Rovnako na základe nich môžeme aspoň do istej miery odvodiť aj ďalšie podrobnosti o aktuálnom finančnom stave UFC.

Agentúra Moody’s vo svojej správe uviedla, že „príjmy organizácie UFC v roku 2018 znateľne prekročili úroveň 600 miliónov dolárov“. To však predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2017, v priebehu ktorého organizácia údajne vygenerovala „viac ako 700 miliónov dolárov“.

Agentúry Moody‘s a S&P Global Ratings uviedli, že organizácia UFC podľa očakávaní navýši celkový objem svojho primárneho úveru z hodnoty 1,442 miliardy na úroveň 1,877 miliardy dolárov, čo by predstavovalo nárast o 435 miliónov dolárov. Toto dodatočné zadlženie by malo slúžiť na splatenie druhotného úveru vo výške 425 miliónov spolu s hradením patričných transakčných nákladov. Neprečerpaný revolvingový úver organizácie bude medzitým zvýšený z hodnoty 150 miliónov na 162,75 milióna dolárov.

Podobné: Čo je to UFC

Analýza ani jednej z agentúr síce neuvádza údaj EBITDA – teda zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou – túto hodnotu však môžeme odhadnúť na základe vykázaného “pro forma“ pákového efektu. S uvedenými zmenami v úveroch sa v rámci štvrtého kvartálu minulého roka, pomer dlhu organizácie k EBITDA sa zrejme zvýšil z úrovne 7,7x na 7,8x. Keďže dlh UFC dosiahol hodnotu 1,877 miliardy dolárov, hodnota EBITDA za rok 2018 tak s najväčšou pravdepodobnosťou predstavuje približne 240 miliónov dolárov.

Agentúra Moody‘s tiež očakáva, že pomer dlhu UFC k EBITDA klesne do konca roku 2019 na strednú úroveň 5x. Pomer na hodnote 5,5x by symbolizoval EBITDA vo výške približne 340 miliónov dolárov. Zároveň sa predpokladá, že UFC bude v roku 2019 generovať voľný peňažný tok vo výške takmer 10% svojho dlhu, čiže takmer 190 miliónov dolárov.

Pre porovnanie, agentúra Reuters uviedla EBITDA vo výške 192 miliónov dolárov za rok 2015 a 226 miliónov dolárov za rok 2016. Hodnota EBITDA za rok 2017 zatiaľ nebola zverejnená, no predpokladá sa, že prekročila úroveň 275 miliónov dolárov, čo umožnilo spoločnosti Endeavour vyplatiť podmienenú akvizičnú platbu vo výške 175 miliónov dolárov. Endeavour je oprávnená na ďalšiu platbu vo výške 75 miliónov dolárov, keď UFC dosiahne hodnotu EBITDA za posledných dvanásť mesiacov vo výške 350 miliónov dolárov.

Spoločnosť WME IMG LLC je okrem toho zmluvne zaviazaná získavať od UFC ročný správcovský poplatok vo výške 25 miliónov dolárov.

Na základe investičných dokumentov UFC sa očakávalo, že organizácia medzi rokmi 2017 a 2018 zaznamená niekoľkomiliónové navýšenie zmluvných príjmov z amerických médií, medzinárodných médií, predaja licenčných zmlúv a sponzorských programov. Skutočnosťou však ostáva, že aj napriek zvýšeniu zmluvných príjmov a výraznému nárastu objemu predaja platených televíznych vysielaní organizácia UFC v roku 2017 vygenerovala o 100 miliónov dolárov viac ako v roku 2018. To naznačuje, že zápas Mayweather-McGregor v roku 2017 bol pre organizáciu neuveriteľne lukratívnou udalosťou. Hrubé odhady hovoria o tom, že toto stretnutie v tom čase navýšilo príjmy organizácie UFC až o pozoruhodných 150 miliónov dolárov.

Čo sa týka budúceho vývoja organizácie, obe agentúry vyzdvihli pozitívne stránky jej nového vzťahu s mediálnou spoločnosťou ESPN, ktorú vlastní skupina Disney. Analýza agentúry Moody’s vysvetlila situáciu nasledovne:

„Mediálna zmluva so spoločnosťou ESPN nahradí predošlú zmluvu so spoločnosťou Fox, ktorá sa skončila v roku 2018. Očakáva sa, že nová zmluva povedie k výraznému nárastu príjmov a EBITDA. Organizácia UFC okrem toho nedávno uzavrela dohodu s ESPN o právach na domáce platené PPV prenosy („Pay-per-view“) na nasledujúcich sedem rokov. Zároveň tiež predĺžila zmluvu o mediálnych právach z piatich na sedem rokov. Zatiaľ čo sa predpokladá, že dohoda o mediálnych právach povedie k významnému navýšeniu príjmov a EBITDA organizácie UFC, očakáva sa, že dohoda o platených prenosoch výrazne zníži jej volatilitu.“

V analýze agentúry S&P Global sa uvádza: „Organizácia UFC odhaduje, že približne 70% jej celkových “pro forma“ príjmov za rok 2019 bude zmluvne zakotvených, čo predstavuje zásadný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcou hodnotou menej než 40%. Táto skutočnosť zmierni podnikateľské riziká organizácie tým, že nahradí volatilné príjmy z obchodného modelu PPV založeného na prenose jednotlivých podujatí spoľahlivejším zdrojom príjmov, ktorý bude založený na fixných poplatkoch.“

Tento zdroj príjmov z fixných poplatkov s nižšou volatilitou pravdepodobne pomohol organizácii UFC získať nový úver. Wall Street Journal uviedol, že organizácia získala dodatok k úveru v cene „99,75 centov na dolár, čo predstavuje zľavu v porovnaní s hodnotou, za ktorú sa obchodoval existujúci dlh. Organizácia zároveň zaplatila držiteľom existujúceho úveru skromný poplatok za cieľom umožnenia transakcie.“

Úroková sadzba v rámci úveru s nižšou prioritou splácania bola odvodená od londýnskej medzibankovej úrokovej sadzby (LIBOR) a navýšená o 7,5%, čo predstavuje o 4,25% viac v porovnaní so sadzbou úveru s vyššou prioritou splácania. Úrokové platby na úver vo výške 1,877 miliardy dolárov pri súčasnej hodnote sadzby LIBOR by tak predstavovali približne 113 miliónov dolárov ročne, vďaka čomu by organizácia UFC ušetrila približne 16 miliónov dolárov ročne v porovnaní s predchádzajúcou výškou sadzby.

Podobné: 20 najbohatších zápasníkov MMA na svete v roku 2019

Nedá sa poprieť, že väčšina z týchto čísel naznačuje relatívne ružovú budúcnosť organizácie UFC, no agentúra Moody’s napriek tomu predsa len vyzdvihla potenciálny problém v súvislosti s novou zmluvou so spoločnosťou ESPN.

Agentúra uviedla: „Potenciálnym dlhodobým rizikovým faktorom môže byť skutočnosť, že nová zmluva zvýši náklady na sledovanie udalostí UFC pre príležitostných fanúšikov, ktorí v súčasnosti nemajú predplatenú službu ESPN+. Diváci platených prenosov by tak boli v budúcnosti nútení predplatiť si službu ESPN+, čo je však zásadný rozdiel voči minulému stavu, keď si mohli jednorazovo zaplatiť za sledovanie prenosu prostredníctvom rôznych predplatiteľských programov káblovej televízie. Nová zmluva by tak mohla viesť k zníženiu počtu zakúpených prenosov medzi niektorými príležitostnými fanúšikmi, ktorí sa nezmenia na predplatiteľov služby ESPN+.“

Analýzy úverového ratingu organizácie UFC tak v konečnom dôsledku vypovedajú o dvoch kľúčových skutočnostiach. Po prvé, organizácia nikdy predtým nebola zaťažená takým vysokým dlhom ako v súčasnosti, no po druhé, nikdy tiež nedisponovala konzistentnejším zdrojom príjmov, ktorý má navyše garantovaný na nasledujúcich sedem rokov.